Yläbanneri

ETUSIVU

YHDISTYS

HALLITUS

LUOTTAMUSMIEHET

TOIMIKUNNAT

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SÄHKÖPOSTIT

JÄSENYYS KUNNOSSA?

JÄSENEDUT

TAPAHTUMAKALENTERI

SYSSÄYS

LIITY POSTITUSLISTALLE

HISTORIA

YLLÄPITO

FACEBOOK

Hallituksen jäsenille, varajäsenille ja luottamusmiehille

Lomarahojen vaihto vapaaksi kesällä 2020

Tänä kesänä lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi on edelleen tehtävä paikallinen sopimus työnantajan kanssa ennen kuin yksittäinen työntekijä voi sopia asiasta työnantajan kanssa.

Tämän kesän osalta ei lomarahojen vaihtosuhteesta ole siis määräystä KVTES:ssa. Mutta jos teette paikallisia sopimuksia lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi, niin suosittelemme noudattamaan vähintään vaihtosuhdetta (50 %) ja muita määräyksiä, jotka on kirjattu KVTES-sopimukseen ja tulevat voimaan 31.8.2020.

Koska määräys lomarahan vapaaksi vaihtamisesta tulee voimaan vasta 31.8.2020, koskee se käytännössä lomanmääräytymisvuoden 2020-2021 lomarahoja eli vasta tuolloin yksittäinen työntekijä voi itse sopia työnantajan kanssa lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi.

Soveltamisohje KVTES 2020-2021 (voimassa 31.8.2020 lähtien)

Lomarahavapaan määrä on 50 % ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Jos vain osa lomarahasta annetaan vapaana, lomarahasta vähennetään pidettävien lomarahavapaapäivien osuus.

Vajaita lomarahavapaapäiviä ei voi pitää. Jos vuosilomaoikeus olisi 33 vuosilomapäivää, jotka kokonaisuudessaan vaihdettaisiin vapaaksi, olisi lomarahavapaapäivien lukumäärä 16 (33 x 0,50 = 16,5). Lomarahaa ei jäisi maksettavaksi.

Esimerkki:

Työntekijän varsinainen palkka on 3 000 euroa. Hänellä on KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 3 momentin 1 kohdan taulukon mukainen lomaoikeus 12 kuukaudelta. Hänen lomaoikeutensa on 38 vuosilomapäivää. Jos lomaraha vaihdetaan kokonaisuudessaan vapaaksi, saa hän 19 lomarahavapaapäivää (38 x 0,50). Jos työntekijä pitää kaikki lomarahansa vapaana hän voi pitää 19 täyttä lomarahavapaapäivää, joilta maksetaan varsinainen palkka. Lomarahaa ei jää maksettavaksi.

Jos työntekijän kanssa em. tilanteessa sovitaan 18 lomarahavapaapäivästä, tältä ajalta maksetaan varsinainen palkka ja loppuosa lomarahasta maksetaan lomarahavapaapäivää vastaavana osuutena rahana. Täyden lomarahan suuruus olisi 2.160 euroa (6 % x 3.000 euroa x 12kk), josta lomarahavapaapäivää kohti laskettu rahamäärä on 113,68 euroa (2.160:19=113,68).

Lisätietoja: KVTES yleiskirje 8/2020 (15.6.2020): https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/8/kvtes-2020-2021 sekä lähipäivinä Kuntatyönantajien sivuilta löytyvästä KVTES 2020-2021 sopimuksesta.
Jsenrekisteri Tyttmyyskassa Jytyliitto Jytylehti Liity Jytyn jseneksi Jytyn tapahtumat Jytyliiton koulutukset Jytyliiton Facebook-sivut Ammattiliitto opiskelupaikkakunnallasi