Yläbanneri

ETUSIVU

YHDISTYS

HALLITUS

LUOTTAMUSMIEHET

TOIMIKUNNAT

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

PAIKALLISET JÄSENEDUT

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SÄHKÖPOSTIT

JÄSENYYS KUNNOSSA?

JÄSENEDUT

TAPAHTUMAKALENTERI

SYSSÄYS

HISTORIA

YLLÄPITO

FACEBOOK

PIDÄ YLLÄ JÄSENYYTESI

Kuukausittain maksettu jäsenmaksu antaa oikeuden jäsenetuihin ja sillä hankit vakuutuksen myös työttömyyden tai lomautuksen varalle.

Jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.


Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk.

Euromääräistä jäsenmaksua maksaa jäsen, joka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi on jäänyt ilman palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta virkavapauden, työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi. Myös äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla maksat euromääräistä jäsenmaksua.

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.


Jokaisen jäsenen on itse pidettävä jäsenyytensä kunnossa ja huolehdittava jäsenmaksujen suorittamisesta.

Lisätietoja Tiina Hyttinen, toimisto(a)jytykuopio.fi tai 044 7611 595.


Kannattaa olla Jytyn jäsen sillä

- palkka- ja muut työsuhdeasiat ovat kunnossa
- saat luottamusmiehen palvelut ja työsuhdeneuvontaa
- saat ilmaista oikeusapua
- turva on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa
- sinulla on maksuton vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus


ILMOITA MUUTOKSISTA!

Pidä yhdistys ajan tasalla muutoksista: osoite, jäsenmaksutapa, työnantaja, nimike tai palvelussuhde. Ilmoita yhdistykselle kun olet poissa palkallisesta työstä (äitiysloma, hoitovapaa, opiskelu, varusmies- tai siviilipalvelu, ulkomaillaolo, sairasloma, työttömyys, eläkkeelläolo, vuorottelu- tai virkavapaa) tai jos vaihdat yhdistystä tai liittoa.

Jäsenrekisterin tietoihin pohjaavat työttömyyskassan jäsenyys, vakuutusedut, maksuton oikeusapu ja muut jäsenedut.

Jsenrekisteri Tyttmyyskassa Aaria Jytyliitto Jytylehti Liity Jytyn jseneksi Jytyn tapahtumat Jytyliiton koulutukset Jytyliiton Facebook-sivut Ammattiliitto opiskelupaikkakunnallasi