Yläbanneri

ETUSIVU

YHDISTYS

HALLITUS

LUOTTAMUSMIEHET

TOIMIKUNNAT

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

PAIKALLISET JÄSENEDUT

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SÄHKÖPOSTIT

JÄSENYYS KUNNOSSA?

JÄSENEDUT

TAPAHTUMAKALENTERI

SYSSÄYS

HISTORIA

YLLÄPITO

FACEBOOK

HISTORIA


LUKIJALLE

"Uskaltauduin 1980-luvun puolivälissä ottamaan tehtäväkseni silloisen Kuopion kunnallisvirkamiesyhdistyksen 70-vuotishistoriikin kokoamisen. Toimin tuolloin yhdistyksen tiedotustoimikunnassa. Tehtävä oli haastava ja vielä haastavammaksi se tuli, kun arkistoja selatessani huomasin, että vuosilta 1918 - 1937 löytyi tietoa vain neljän A4-arkin verran. Yhdistyksen uudesta "syntymisestä" eli vuodesta 1938 ja siitä eteenpäin sitten onneksi olikin kiitettävällä runsaudella tallennettu asiakirjoja, valokuvia ja lehtileikkeitä. Ja niin syntyi vaatimaton laitos vireän yhdistyksen moninaisista toimista ja saavutuksista."

"Kun kuluvan vuoden alkutalvesta lupauduin täydentämään tuota edellistä historiikkia, vastaani tuli paljon sellaista tietoa yhdistyksen koko olemassaolon ajalta, jonka halusin mukaan tähän uuteen historiikkiin. Tuosta oli luonnollisesti se seuraus, että lähes koko entinen kirjoitelma meni suurelta osin uusiksi."

"Tuskin olisin näin lyhyessä ajassa urakasta selvinnyt, jos en olisi saanut apua Jyty Kuopio ry:n pitkäaikaiselta toimistonhoitaja Anneli Salmiselta. Hän kantoi auliisti mappeja ja valokuvakansioita arkistosta sekä järjesti yhteyksiä ja haastatteluja yhdistyksen niin nykyisten kuin aikaisemmin aktiiveina toimineiden jäsenten kanssa. Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni Annelille hänen suuriarvoisesta avustaan. Samalla kiitän myös kaikkia teitä, jotka haastatteluiden ja omien kirjoitustenne välityksellä valaisette yhdistyksen toimintaa sen eri puolilta ja eri aikakausina. Kiitokset myös Anne Puustiselle tekstin puhtaaksi kirjoittamisesta, ja Tapio Aallolle miellyttävästä yhteistyöstä tekstin painoasuun saattamisessa."

"Toivon, että näistä tähän historiikkiin kootuista tiedoista olisi apua kymmenen vuoden kuluttua, kun kirjoitetaan yhdistyksen 100-vuotishistoriikkia."

Kyllikki NissinenTallenna historiikki tästä!

Tallenna historiikki kuvaa klikkaamalla. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse
Tallenna kohde nimellä...Jsenrekisteri Tyttmyyskassa Aaria Jytyliitto Jytylehti Liity Jytyn jseneksi Jytyn tapahtumat Jytyliiton koulutukset Jytyliiton Facebook-sivut Ammattiliitto opiskelupaikkakunnallasi